v

Konwerter jest to urządzenie służące do dostarczania sygnałów z satelitów do odbiornika satelitarnego.

Robi to za pomocą przesunięcia i wzmocnienia sygnałów odbitych od lustra anteny ( tak zwanego - talerza satelitarnego).

Konwertery dzielimy na następujące rodzaje:

 

Konwerter pojedynczy (Single)

 

– Potocznie nazywany uniwersalnym. Jest to najbardziej rozpowszechniony rodzaj konwertera, pracuje on w dwóch polaryzacjach oraz dwóch zakresach.

Konwerter ten potrafi obsłużyć tylko jeden odbiornik satelitarny, ewentualne podłączenie drugiego odbiornika jest możliwe poprzez tak zwana przelotkę konwerterową lub specjalny rozdzielacz.

 

Konwerter podwójny (Twin)

 

- Umożliwia niezależny przesył sygnału dla dwóch odbiorników w tym samym czasie lub jednego PVR. Są to dwa niezależnie działające konwertery znajdujące się w jednej obudowie.

 

Konwerter poczwórny (Quad)

 

- Umożliwia niezależny przesył sygnału dla czterech odbiorników w tym samym

czasie. Są to cztery niezależnie działające konwertery znajdujące się w jednej obudowie.

 

Konwerter Octo

 

- Umożliwia niezależny przesył sygnału dla ośmiu odbiorników. Jest to osiem niezależnie działających konwerterów znajdujących się w jednej obudowie.

 

Konwerter Monoblock

 

- Monoblock składa się z dwóch konwerterów znajdujących się w jednej obudowie, posiada również wbudowany przełącznik DiSEqC. Monoblocki produkowane są w dwóch rodzajach: Monoblock Twin; obsługujący w niezależny sposób sygnał z dwóch różnych satelitów do dwóch odbiorników (posiada dwa wyjścia) oraz Monoblock

Quad; obsługujący w niezależny sposób sygnał z dwóch różnych satelitów do czterech odbiorników (posiada cztery wyjścia).

 

Konwerter Quattro

 

- Bardzo często mylony z konwerterem Quad. Konwerter ten służy do pracy z multiswitchem. Odpowiednia instalacja multiswitchow, jednego konwertera Quattro oraz jednej anteny pozwala na dostarczenie niezależnego sygnału satelitarnego dla nawet 800 odbiorników jednocześnie.

 

 

Zdjęcia i zawartość © 2015 Ax Technology sp. z o.o sp.k. ul. Modra 62 71-220 Szczecin