Najczęściej pojawiające się problemy :

1. Oglądaliśmy wcześniej kanały telewizyjne – nagle pojawia się komunikat: „BRAK KANAŁÓW”

Proszę na pilocie dekodera znaleźć i nacisnąć przycisk „TV/RADIO” .

Prawdopodobnie pomyłkowo został wciśnięty ten przycisk wcześniej i wybrano tryb „RADIO” -tam może nie być żadnych programów radiowych.

Wciśnięcie tego przycisku przełączy nas znowu w tryb kanałów TV.

2. Odbiornik jest włączony – i mamy ciemny ekran. Prawdopodobnie jesteśmy na kanale testowym ,który nie działa jeszcze. Na pilocie dekodera proszę za pomocą przycisków CH+/CH – zmienić kanał.

Innym sposobem jest naciśniecie przycisku „OK” – pojawi nam się lista kanałów -i tam za pomocą strzałek w górę/dół – możemy przejść do innego kanału.

3. Niektóre wcześniej oglądane kanały TV przestały nagle działać – ciemny obraz.

Ta sytuacja może być spowodowana różnymi czynnikami.

a) Antena została przestawiona np. silny wiatr

b) Jest awaria i niektóre MUX-y – częstotliwości nie odbierają aktualnie.

To powinno wrócić do normy – w ciągu najbliższych godzin.

c) Trwają prace konserwacyjne Nadajników TV Naziemnej – przerwa na ogół nie przekracza kilku godzin.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie naszego nadawcy EMITELA : https://www.emitel.pl/strefa-klienta/#przerwy-konserwacyjne

d) Nadawca TV Naziemnej zmienił parametry nadawania pewnych kanałów i należy jeszcze raz zrobić Wyszukiwania kanałów.

Menu – Instalacja – Wyszukiwanie automatyczne.

W tym przypadku wszystkie dostępne kanały będą ponownie znalezione i zapisane na liście kanałów.

4. Brak głosu na kanale TV – mimo próby regulacji głośności przyciskiem z pilota VOL+.

Proszę przełączyć na inne kanały – jeśli to samo to prosimy sprawdzić następujące opcje:

a) Wyciszyliśmy dźwięk przez naciśnięcie przycisku „Mute” na pilocie dekora.

b) Pomyłkowo wcześniej maksymalnie ściszyliśmy dźwięk – proszę użyć przycisków na pilocie dekodera VOL+/

c) Ściszyliśmy lub wyciszyliśmy dźwięk Telewizora – proszę spróbować zwiększyć dźwięk pilotem od TV.

d) Proszę na pilocie dekodera wybrać przycisk „AUDIO” – i zmienić ścieżkę dźwiękową na inną jeśli jest taka możliwość ( wiele kanałów TV ma opcje zmiany ścieżki audio)

5. Obraz na ekranie jest niestabilny, pojawia się mozaika lub obraz i dźwięk co chwilę zatrzymuje się.

Ten efekt -może dotyczyć problemu sygnału antenowego ( antena mogła zmienić kierunek np. wskutek silnego wiatru) lub antena jest prawidłowo ustawiona ,ale bardzo złe warunki atmosferyczne powodują problemy ( burze, b. silny wiatr, bardzo intensywne opady deszczu lub śniegu).

Możemy również odwiedzić naszą stronę www.axtechnology.eu i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania.

6. Podłączony dekoder nic nie pokazuje po podłączeniu do Telewizora.

a) Proszę wyłączyć Telewizor i odbiornik z prądu i upewnić się ,że kabel video ( SCART lub HDMI) jest prawidłowo podłączony w Telewizorze i dekoderze.

b) Proszę wybrać z Telewizora -właściwe Źródło sygnału video : HDMI czy SCART.

W niektórych telewizorach możemy mieć więcej niż jedno złącze HDMI np. 2 lub 3.

Proszę wtedy wybrać HDMI 1 lub HDMI2 lub HDMI3.

c) Jeśli dalej występuje problem – może wynikać z uszkodzenia kabla SCART lub HDMI – należy wtedy spróbować podłączyć inny sprawny kabel.

7. Odbiornik w czasie pracy przestał reagować na pilota.

a) Proszę wyłączyć Telewizor i odbiornik z prądu i upewnić się ,że kabel video ( SCART lub HDMI) jest prawidłowo podłączony w Telewizorze i dekoderze.

b) Proszę wybrać z Telewizora -właściwe Źródło sygnału video : HDMI czy SCART.

W niektórych telewizorach możemy mieć więcej niż jedno złącze HDMI np. 2 lub 3.

Proszę wtedy wybrać HDMI 1 lub HDMI2 lub HDMI3.

c) Jeśli dalej występuje problem – może wynikać z uszkodzenia kabla SCART lub HDMI – należy wtedy spróbować podłączyć inny sprawny kabel.

8. Zmieniliśmy przypadkowo język Menu na inny niż polski , mamy teraz problem ze zrozumieniem treści Menu. Jak przywrócić j. polski ?

a) Naciskamy przycisk Menu – zostanie wtedy podświetlona ikona na dole „Programy”

b) Strzałką w prawo z pilota – przechodzimy w prawo do piątej ikony „Opcje” (w innych językach: Optionen, Option, Opzioni, Volba, Moznost, Opcion) – naciskamy OK z pilota odbiornika.

c) Zostanie podświetlona w ramce 1-opcja na górze – tam za pomocą strzałek LEWO lub PRAWO ( z pilota odbiornika) – szukamy j. polskiego – i zatwierdzamy przyciskiem „OK” z pilota odbiornika.

9. Brak polskich polskich znaków w telegaziecie.

Proszę w Menu ( wybieramy przycisk Menu w odbiorniku) – przejść do „Opcje”.

W pozycji „Język teletekstu” za pomocą strzałek na pilocie LEWO lub PRAWO – szukamy j. polskiego i akceptujemy przyciskiem „OK” z pilota odbiornika.

10. Format obrazu nie jest dopasowany do ekranu w telewizorze.

Przechodzimy do: Menu- Obraz -Proporcje obrazu.

Zalecany jest tryb „AUTO”. Możemy również wybrać np. 4:3, 16:9

11. Obraz na ekranie jest nieostry , zła rozdzielczość.

Przechodzimy do : Menu- Obraz – Rozdzielczość . Tu możemy wybrać tryby od najniższej 576i/p ( używany jeśli odbiornik jest podłączony przez kabel SCART) do 1080i/p ( dla kabla HDMI).

12. Numeracja kanałów jest inna np. TVP 1 HD nie jest na pozycji nr 1.

Proszę nacisnąć przycisk Menu na pilocie odbiornika i w pierwszej opcji „ Programy” wybrać (za pomocą strzałek LEWO lub PRAWO) „Sortuj” – powinno tu być „ wg LCN”. Dodatkowo w opcji poniżej „Autonumeracja (LCN) – prosimy za pomocą strzałek LEWO lub PRAWO – ustawić na „WŁ.”

Przy takich ustawieniach – lista kanałów zostanie ułożona automatycznie wg listy operatora telewizji.

Zawsze też mogą Państwo skontaktować się z nami mailowo na adres :

lub telefonicznie :